Bài thuyết pháp Dụng Tâm Tụng Niệm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Từ Quang thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ngày 30/12/2015

Đánh giá