Bài thuyết pháp Dụng Tâm Tụng Niệm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Từ Quang thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ngày 30/12/2015

Dụng Tâm Tụng Niệm – Giảng sư Thích Thiện Thuận

Dụng Tâm Tụng Niệm – Thích Thiện Thuận
Đánh giá