Bài pháp thoại Đừng Vội Tin Vào Mắt Mình do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Thiền Viện Bồ Đề (Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng) ngày 07-12-2018

Download MP3

Đừng Vội Tin Vào Mắt Mình – Thích Phước Tiến
4.5 (90%) 18 votes