Bài pháp thoại Đường Về Rừng Xiêm Gai phần 1 do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu 1 ngày an lạc

Đường Về Rừng Xiêm Gai phần 1 – Thích Thiện Thuận
3.5 (70%) 2 votes