Bài pháp thoại Đường Về Rừng Xiêm Gai phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá