Duyên trần thoát tục – Bộ phim Phật giáo do người Việt Nam sản xuất quy mô nhất. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 07/01/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1332,Duyen-tran-thoat-tuc—Bo-phim-Phat-giao-do-nguoi-Viet-Nam-san-xuat-quy-mo-nhat.tsph