Pháp thoại Gây Quỹ Từ Thiện do đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân giảng tại Cao Hùng – Đài loan ngày 17-03-2017