Gia đình và sức khỏe. Thầy Nhật Từ giảng tại Hội Yoga – Hà Nội, ngày 13/06/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1394,Gia-dinh-va-suc-khoe-A.tsph