Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận), ngày 07/01/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/play-tu-cach-va-su-tu-hoc-cua-phat-tu-tai-gia-07012014—thich-nhat-tu/ – www.tusachphathoc.com