Giá trị của khát vọng – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 10/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5238,Khat-vong.tsph