Bài pháp âm “Giá Trị Đồng Tiền” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại đạo tràng Bát Quan Trai chùa Diệu Giác (quận 2, TPHCM)