Giá trị từ thiện và kinh nghiệm từ thiện – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Hanoi Tourist Building, ngày 10/11/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6618,Gia-tri-tu-thien-va-kinh-nghiem-tu-thien.tsph