Bài pháp thoại Giấc Ngủ Ngon do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình – T. Vĩnh Long), ngày 17/07/2018

Giấc Ngủ Ngon – Thích Nữ Như Lan
3.5 (70%) 2 votes