Bài pháp thoại Giải Oan Cứu Khổ do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Thanh Nguyên (Honolulu) ngày 09.09.2018

Giải Oan Cứu Khổ – Thích Pháp Hòa
4.7 (93.33%) 6 votes