Bài pháp âm Giải Trừ Nghiệp Sát do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tổ đình Long Khánh, An Giang ngày 25 năm giáp ngọ 2014

Đánh giá