Bài pháp âm Giải Trừ Nghiệp Sát do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tổ đình Long Khánh, An Giang ngày 25 năm giáp ngọ 2014

Giải Trừ Nghiệp Sát – Thích Thiện Thuận
Đánh giá