Bài thuyết pháp “Giận Ai?” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Liên Hoa – địa chỉ: Xã Tam Anh, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam – ngày 15/6/2016.

Trong cuộc sống chắc chắn ai cũng sẽ có giận, sẽ có buồn nhưng mình là người Phật tử thì mình nên giận ai buồn ai, chúng ta sẽ phải làm thế nào để xử lý được cái tâm lý của chúng ta khi mà cơn giận cơn buồn đó kéo đến.

Cái tham chi phối chúng ta, cái chấp chi phối chúng ta trong từng hơi thở giữa cuộc sống thường nhật. Những cái nhỏ khó buông bỏ làm cho chúng ta không thoát ra được nên đừng giận người giận đời, hãy nhìn bản chất của sự việc của cuộc đời, hãy tự giận mình, giận mình vì không làm chủ được mình, để cơn nóng nảy chi phối làm cho người ta tổn thương, làm cho người ta phải đau buồn. Hãy giận cho sự ngu muội của mình, sự tham chấp của mình, cái nông nổi của mình, nếu được như vậy những cơn giận đó sẽ là những chất xúc tác để có thể chuyển nghiệp từ chỗ khổ đau hận thù thành ung dung tự tại, từ phiền lụy đầy khổ não thành an lạc, bình thản.

Cuộc đời luôn biến đổi theo thời gian, chúng ta phải chấp nhận sự khắc nghiêt này với một cái tâm không tham chấp, không mong cầu để bớt đi những sự tham đắm, chấp trước, để mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chúng ta sẽ thấy bình yên hơn.

Lạy Phật để mong có sự bình lặng trong tâm hồn, hồi hướng công đức để những ai có duyên đến đạo tràng phải khởi tâm chơn chánh học đạo giải thoát.

Giận Ai? – Thích Thiện Thuận
3 (60%) 1 vote