Bài giảng Giận Hờn Vu Vơ được thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 47 tại Tu Viện Tường Vân ngày 09/11/2014 (17/09/Giáp Ngọ)

Giận Hờn Vu Vơ (KT47) – Thích Bửu Chánh
5 (100%) 3 vote[s]