Pháp âm “Giáo Lý Duyên Khởi” do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 03/02/1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai