Pháp âm “Giáo Lý Duyên Khởi” do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 03/02/1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai

Giáo Lý Duyên Khởi – Thích Nhất Hạnh
4.7 (94.29%) 7 votes