Bài pháp thoại Giao Thừa do HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại chùa Cam Lộ (Xóm hạ, Làng Mai) trong mùa an cư kiết đông năm 2009