Bài pháp âm “Giàu Nghèo Dưới Cái Nhìn Của Phật Học” do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Quang, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu 1 ngày niệm phật

Giàu Nghèo Dưới Cái Nhìn Của Phật Học – Thích Thiện Thuận
Đánh giá