Bài pháp thoại “Giàu Và Nghèo” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Đức Linh (thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang)

Download MP3

Giàu Và Nghèo – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote