Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Đức Viên – Đồng Nai, ngày 12/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5508,Gieo-hat-giong-phuoc.tsph

Gieo hạt giống phước – Thích Nhật Từ
Đánh giá