Gieo Lộc Đầu Xuân. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 08/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3302,Gieo-Loc-dau-Xuan.tsph

Gieo Lộc Đầu Xuân – Thích Nhật Từ
Đánh giá