Gieo và gặt. Thầy Nhật Từ giảng tại Thiền viện Sùng Phúc, Hà Nội, ngày 28-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1414,Gieo-va-gat.tsph