Giới hạn của đồng tiền – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5057,Gioi-han-cua-dong-tien.tsph

Giới hạn của đồng tiền – Thích Nhật Từ
Đánh giá