Bài pháp âm Giọt Nước Cành Dương do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ đình Long Khánh, An Giang ngày 3/15/2014

Đánh giá