Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5267,Giu-dao-trong-hon-nhan-khac-dao.tsph