Giữ gìn văn hóa Phật giáo Việt Nam – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6627,Giu-gin-van-hoa-Phat-giao-Viet-Nam.tsph

Giữ gìn văn hóa Phật giáo Việt Nam – Thích Nhật Từ
Đánh giá