Pháp thoại “Giữ Tết Ta Và Đừng Tự Ti” do thượng tọa Thích Nhật Từ thuyết giảng cho người khiếm thị tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-01-2017

Đánh giá