Bài pháp thoại Giựt Nợ do đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Tu Viện Như Giác (Củ Chi, HCM), ngày 20-01-2018

Giựt Nợ – Thích Thiện Tuệ
Đánh giá