Gọi thầy từ cõi xa – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Nhị Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long, ngày 05/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4957,Goi-thay-tu-coi-xa.tsph