_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại HẠNH CỦA ĐẤT
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa GIÁC HUỆ – Q.8 – Tp.HCM
Ngày 07.11.2013 (05.09 – Quý Tỵ)
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***