Hạnh hiếu là hạnh Phật. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 10-08-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1470,Hanh-hieu-la-hanh-Phat-.tsph

Hạnh hiếu là hạnh Phật – Thích Nhật Từ
Đánh giá