Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật – Sách Nói (Audio Books)

Tác giả: Hòa Thượng Thích Nhật Quang

Hạnh hiếu là hạnh Phật, trong lịch sử Phật giáo trong Kinh ghi lại hạnh hiếu của Đức Phật, và hạnh hiếu các bậc đệ tử Ngài. Trong Kinh Vu Lan, Đức Phật nói về công dưỡng dục sanh thành của cha mẹ… Chúng ta phải báo đáp công ơn cha mẹ thế nào đúng ý nghĩa? Đây là một nền tảng đạo đức không thể thiếu của người Phật tử. Tập sách ghi lại những tấm gương hiếu hạnh, và các bài giảng về hạnh hiếu trong Đạo phật.


Đánh giá