Thầy Nhật Từ giảng nhân chuyến hành hương đầu năm của chùa Giác Ngộ ngày 15/02/2010 (mồng 2 tết 2010). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5328,Hanh-huong-lam-phuoc.tsph

Hành hương làm phước – Thích Nhật Từ
Đánh giá