Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Liên Hoa, Q.6, ngày 16-12-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1661,Hanh-khiem-cung-qua-hinh-anh-Thuong-Bat-Khinh.tsph

Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh – Thích Nhật Từ
Đánh giá