Hạnh nguyện đức Phật Dược Sư – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 20-02-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1338,Hanh-nguyen-duc-Phat-Duoc-Su.tsph

Hạnh nguyện đức Phật Dược Sư – Thích Nhật Từ
Đánh giá