Hành pháp Dược Sư. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 4-11-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,674,Hanh-phap-Duoc-Su.tsph

Hành pháp Dược Sư – Thích Nhật Từ
Đánh giá