Pháp thoại Hạnh phúc cao thượng do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình – T. Vĩnh Long) ngày 10/03/2019