Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Quang, ngày 19/10/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1823,Hanh-phuc-gia-dinh.tsph