Thầy Nhật Từ giảng tại trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, ngày 02/02/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5325,Hanh-phuc-giua-doi-thuong.tsph