Hạnh phúc khi là Phật tử – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5258,Hanh-phuc-khi-la-Phat-tu.tsph

Hạnh phúc khi là Phật tử – Thích Nhật Từ
Đánh giá