Bài pháp thoại Hạnh Phúc Là Khi… do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa An Lạc (Q. Thủ Đức – HCM), ngày 19-08-2018