Bài pháp thoại “Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh (Happy Is The Birth Of The Buddha)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp nhân mùa Phật Đản 2012 tại chùa Ấn Quang (quận 10, TPHCM) ngày 28-04-2012. Và được phụ đề tiếng Anh

Trong biên niên sử thế giới, chưa có một nhân vật nào có thể được công nhận là đã tự hiến dâng quá nhiều cho những lợi ích của chúng sanh như đức Phật đã làm. Ngay từ giây phút giác ngộ cho đến lúc nhập diệt, Ngài phấn đấu không biết mệt mỏi để nâng cao địa vị con người. Thông điệp này vẫn có ảnh hưởng quan trọng đối với vận mệnh của nhân loại cho đến mãi mãi về sau. Ngài là bậc thầy vĩ đại nhất đã làm tỏa sáng thế gian này bằng trí tuệ và lòng nhân từ.

Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh (Happy Is The Birth Of The Buddha)

Download MP3

Đánh giá