Hạnh phúc trong tầm tay – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước, ngày 04/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2739,Hanh-phuc-trong-tam-tay.tsph