Pháp thoại Hành sử của người tu Phật do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 29/04/2019

video