Bài giảng “Hãy Nói Lời Yêu Thương” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Phật Học (thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ) ngày 11/08/2008 (11/07/Mậu Tý)

Có những người làm vợ làm chồng trong một gia đình, nhiều khi chúng ta sống mấy mươi năm với nhau, nhưng dường nhau chúng ta không bao giờ biết nói tiếng yêu. Trong thời đại này cái gì cũng đủ nhưng có cái lời yêu thương là thiếu và chân thành lại còn hiếm hơn nữa.

Hãy Nói Lời Yêu Thương – Thích Phước Tiến

Download MP3


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá