Pháp thoại Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-08-2018