Bài pháp thoại Hết Phước Làm Người do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiền Lâm (Xuân Hưng – Đồng Nai), ngày 30-09-2018

Hết Phước Làm Người – Thích Thiện Tuệ
5 (100%) 2 vote[s]