Hiện tượng ma dựa nhập là khái niệm khá phổ biến từ bao đời nay trong quan niệm của dân gian.

Người ta cho rằng một người mất đi kiểm soát về hành vi, lời nói và tính cách, mà thay vào đó là cách ứng xử như người thân đã khuất dựa nhập vào, gọi chung là hiện tượng ma dựa nhập.

Trong nhà Phật, ma là có thật. Đây là những chúng sanh đã tái sinh vào con đường ngạ quỷ, không có thân người. Thế nhưng chúng có khả năng dựa nhập vào thân xác của con người và làm đảo lộn mọi sinh hoạt của chúng ta hay không ?

Theo thầy Thích Phước Tiến chia sẻ thì những hiện tượng trên là triệu chứng mà hệ thần kinh của con người bị tổn thương. Chúng ta cần hiểu rõ vấn đề này để có phương pháp điều trị đúng đắn, không quá mê tín gây nên những thiệt hại nặng nề cho người bệnh.

Bài thuyết pháp “Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì?” được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Quan Âm (Canada) ngày 31/10/2014 (08/09/Giáp Ngọ) sẽ giải quyết đúng vấn đề mà rất nhiều người thắc mắc, qua đó phá bỏ sự dè dặt không nên có với hiện tượng này để có cái nhìn khách quan, phù hợp với khoa học và quan điểm của Phật giáo.

Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? – Thích Phước Tiến

Download MP3

Đánh giá