Hiểu và thương – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Viên Quang – Bắc Ninh, ngày 11/12/2011.